BRÄNDI & MARKKINOINTI

Kehittyvässä liiketoiminnassa on aina mukana myös haasteita, joita me haluamme olla mukana ratkomassa. Brändi on paljon muutakin kuin logo ja sen ilmentäminen hallitusti vaatii ammattitaitoa. Tuloksellinen markkinointi taas vaatii hyvin suunniteltua markkinointistrategiaa, jota täydentää konkreettinen ja tavoitehakuinen markkinointisuunnitelma.

Organisaation kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen takana on yrityksen arkeen sitovat käytännöt ja vahvuudet, jotka tulisi peilata myös markkinoinnissa. Kehittämisen työvaiheissa tarkastellaan organisaationne yleistä toimintaa ja tehdään niihin muutoksia parantaaksemme heikkoja kohtia ja vahvistaaksemme kilpailuetuja. Yhteistyössä ja kokemuksia jakamalla liiketoiminnan kehittämisen kautta voimme joko paneutua olennaiseen ja luoda uutta, tai heittää pois vanhaa ja keskittyä uudistamiseen. Kaikki alkaa siitä, että haluamme tutustua ensin toimintaanne ja tavoitteisiinne, joiden pohjalta luomme toimintaan ja markkinointiin ratkaisumalleja.

Brändi

Brändi on se mielikuva, joka ihmiselle herää yrityksestä tai tuotteesta. Brändi on myös lupauksien antamista ja niiden lunastamista. Brändi on paljon muutakin kuin logo tai muut ulospäin näkyvät visuaaliset seikat. Tuotteen ja palvelun laatu, vahvuudet, yrityksen arvot ja omaleimaisuus sekä muut sisäiset tekijät muokkaavat brändiä jatkuvasti. Brändimielikuvat vaikuttavat ostopäätöksiin ja siihen kuinka luotettavana ja vakuuttavana yritys nähdään. Siksi on tärkeää panostaa brändäystyöhön ammattilaisen avulla.

Brändäystyön palvelujamme ovat mm.
Logo, yritysilme, pakkaussuunnittelu ja muu ulospäin näkyvä brändäystyö sekä yrityssparraus.

Strategia

Yksinkertaisuudessaan yrityksen strategiaa on määrittää tavoiteltua suuntaa sinne, minne ollaan pyrkimässä jollakin aikavälillä. Strategisesti suunniteltua toimintaa on esimerkiksi tehdä markkinointia ennaltasuunnitellusti, jolloin on visioitu miten, missä ja kenelle halutaan näkyä sekä miten asiakasta palvellaan ostopolun varrella aina yhteiseen päämäärään saakka. Yrityksellä on usein visioita mutta ei riittävästi keinoja, joilla tavoitteet voitaisiin toteuttaa. Usein yksinkertaiset ratkaisut ja ulkopuolinen näkemys selkeyttävät kokonaiskuvan hahmottumista ja auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Idea  >  Plan  >  Action

SISÄLLÖNTUOTANTO

Ammattilaisemme tuovat yrityksenne tuotteet, palvelut ja osaamisen ytimekkäästi esille. Asiantuntevasti tuotettu ja tyyliltään asiakaslähtöinen sisältö herättää paremmin tuntemuksia, joka edesauttaa ostopäätöksien tekoa. Kun sisältö on sujuvaa ja osaavasti laadittu, viestisi välittyy osuvasti asiakkaalle mm. kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, tuotteessa tai yrityksen markkinoinnissa. Mainoksen kaupallisen sanoman tarkoitus on esitellä tuotteen tai palvelun tarpeet kohderyhmälle. Viestin tulee olla tuolloin selkeää ja sen on puhuteltava ihmisiä heihin parhaiten vetoavalla tavalla.

MARKKINOINTI

Iskevä markkinointi on kokonaiskuvassa sellaista, joka tehostaa näkyvyyttä, lisää myyntiä ja tuo asiakkaat lähelle. Mainostoimistonasi pidämme huolta siitä, että markkinointisi ja kampanjasi tukevat brändiäsi ja kasvattavat liiketoimintaa.

Digimarkkinointi Videotuotanto Somepalvelut

KiinNostuitko?

Ota yhteyttä niin kerron lisää markkinoinnin palveluistamme.

Ota yhteyttä